Znajdź sobie czas!

Znajdź sobie czas.
Znajdź sobie czas na prace, Jest to cena sukcesu.
Znajdź sobie czas na przemyślenie, Jest to zródlo siły.
Znajdź sobie czas na zabawę, Jest to tajemnica młodości.
Znajdź sobie czas na czytanie, Jest to podstawa wiedzy.
Znajdź sobie czas na bycie serdecznym, Jest to brama do bycia szczęśliwym.
Znajdź sobie czas na marzenia,  Jest to droga do gwiazd.
Znajdź sobie czas na miłość, Jest to prawdziwa radosc życia.
Znajdź sobie czas na bycie radosnym, Jest to muzyka duszy.

Irlandzkie źródło

Mądrym wierszem o stworzeniu świata

Był sobie raz Bóg
Fajny Gość
Wszystkich stworzył
I wszystkich wspierał
Kolorowych i Szarych…
Nie stal po niczyjej stronie
I dzięki temu każdy rozwijał się
Oraz doskonalił we własnym tempie
Ale stworzenia miały mało…
Dlaczego On kocha wszystkich nas?
Przecież kolorowi są ewidentnie różni!
I tak nastąpiły podziały wśród stworzeń
Oraz konflikt kogo Bóg kocha a kogo nie…
W rezultacie Bóg “stał” się wieloma Bogami
I każdy z Nich został się diabłem innego Boga.

Autor: Laura Hauoli

Na pytanie : – jak Ci leci ? Odpowiadaj zawsze: – ŚWIETNIE !

Nie jest sztuką być wesołym,
Kiedy szczęście zewsząd tryska,
Sztuką stać z pogodnym czołem,
Kiedy ból za serce ściska.

I Choć życie Ci dokuczy,
A los srogi z nóg Cię zetnie,
Na pytanie : – jak Ci leci ?
Odpowiadaj zawsze: – ŚWIETNIE !

A tak mówiąc jednocześnie,
Dwojakiego dopniesz celu –
Nieżyczliwym usta zamkniesz,
Radość wzbudzisz w Przyjacielu.