Polecam wykładowcę Katarzynę Koźlińską!

W moim pięknym życiu miałem okazję osobiście spotkać i poznać wykładowcę Metody Silvy – Katarzynę Koźlińską.

Jest osobą niezwykle pogodną, pełną energii i uśmiechu. Jej fascynacja ludzkim umysłem, psychologią, metafizyką i rozwojem osobistym pojawiła się już w klasie maturalnej i od tego czasu była stale pogłębiana.

Prowadzone przez nią kursy są realizowane w bardzo przyjaznej atmosferze, a jej styl życia jest wielkim przykładem możliwości jakie niosą ze sobą Kursy Samokontroli Umysłu Metodą Silvy.

Osobiście polecam te kursy, jak i tego wykładowcę :)

Zobaczcie jej stronę: www.MetodaSilvy.com,

likepage na Facebooku: www.facebook.com/MetodaSilvy,

lub jej „prywatny” profil: www.facebook.com/kasia.kozlinska lub na www.goldenline.pl/katarzyna-kozlinska

Pozdrawiam,
Marcin Wagner

Metoda Silvy a Kościół Katolicki – List z radia Vatykan

Polski wykładowca Metody Silvy – Marian Jeżewski, przesłał do niniejszego serwisu list z rada Vatykan na temat zgodności treści zawartych w kursie samokontroli umysłu Metodą Silvy a kościołem Katolickim. Panu Marianowi bardzo dziękujemy, a Ciebie drogi czytelniku zapraszamy do lektury!

 

„Przedstawiam dwa listy, które mogą pomóc w rozjaśnieniu kwestii METODA SILVY a KOŚCIÓŁ KATOLICKI:

1.

LIST Z RADIA VATYKAN NA TEMAT METODY SILVY

(tłumaczenie listu, który otrzymał z Vatykanu Gabor Domjan – wykładowca Silvy na Węgrzech i brat dyrektora na Węgry – Laszlo Domjana)

„Na jesieni 1993 mój ojciec usłyszał ciekawy program węgierskiej sekcji Radia Vatykan. W programie tym powiedziane było, że nie ma ideologicznego konfliktu pomiędzy Metodą Samokontroli Umysłu Silvy i stanowiskiem Vatykanu. Takie problemy i zastrzeżenia istnieją jednak w stosunku do innych, podobnych metod…

Mój brat – Gabor, który jest również wykładowcą Silvy na Węgrzech napisał list do węgierskiej sekcji radia Vatykan z prośbą o nagranie tego programu lub o pisemne potwierdzenie takiego stanowiska Vatykanu…. W grudniu 1993 roku przyszła następująca odpowiedź (naturalnie w języku węgierskim).

20 grudzień 1993

„Szanowny Panie Domjan,

Otrzymałem Pana list z 22 listopada 1993 oraz załączoną książkę. Dziękuję. Niestety – nie mogłem odpisać Panu wcześniej, nawet teraz robię to podczas pisania moich listów (kart) świątecznych będąc poza Rzymem. Dlatego też piszę odręcznie.
Niestety – nie mogę Panu przesłać nagrania audycji ponieważ – ze względu na brak miejsca – przechowujemy taśmy tylko przez tydzień. Rówież – nie wzięłem z sobą jej tekstu.
Pana ojciec dobrze zrozumiał naszą audycję: teoretycznie Samokontrola Umysłu Metodą Silvy może być uważana jako neutralna. W praktyce ideologia i indywidualne cele poszczególnych wykładowców odgrywają tutaj ważną rolę – tak jak w przypadku innych, podobnych metod. Chciałbym, aby Metoda Silvy nie zaczęła zastępować (być substytutem) religii na Węgrzech.
Niech Pana oraz Pańskiego ojca Bóg błogosławi w Nowym Roku.

Ojcec M.Benkö S.J.)

Jak wynika z tego listu – Vatykan nie ma problemu z MetodąSilvy. Dobre wiadomości!

Dr Làszló Domián, lekarz medycyny
Dyrektor Metoda Silvy – Węgry
1026 Budapest
Endrödi U. 12(C
Węgry

2.

(Tłumaczenie z języka hiszpańskiego)

„Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie!

Zwracam się do Was, wierni z Archidiecezji Meksyku, w duchu chrześcijańskiego miłosierdzia i zrozumienia płynącego z dialogu…
Jak pamiętacie, siódmego stycznia ubiegłego roku skierowałem do Was list duszpasterski ostrzegający wiernych przed niebezpie-czeństwami, które New Age niesie dla wiary katolickiej. List ten został opublikowany na łamach naszej własnej prasy a także był rozpowszechniany za pomocą innych środków przekazu i przesłany do wszystkich parafii. Wśród zjawisk uznanych za sprzeczne z naszą wiarą wymieniono Samokontrolę Umysłu Metodą Silvy, ponieważ jej twórca, pan Jose Silva, w niektórych spośród swoich publikacji zawarł uwagi pozostające w sprzeczności z nauką katolicką. Obecnie pragniemy przedstawić nasze stanowisko wobec działalności propagatorów tej metody w Meksyku i całej Ameryce Centralnej.

A. Dyrektor SAMOKONTORLI UMYSŁU METODĄ SILVY dr ROSA ARGENTINA RIVAS LACAYO, osobiście złożyła nam wizytę, by powiadomić nas, że zarówno ona sama jak i wszyscy jej współpracownicy oraz personel akademicki są katolikami. Jako żarliwa katoliczka zwróciła się do nas z prośbą o dokładne zapoznanie się z punktu widzenia wiary z treścią nauczania prowadzonego pod jej kierunkiem, aby wykluczyć wszelkie ewentualne obawy wiernych uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez kierowną przez nią instytucję.

B. Od pierwszej chwili danym nam było odczuć, że dr Rivas Lacayo działa w sposób zgodny z wiarą katolicką, o czym zaświadcza okazany przez nią głęboki szacunek i duch pokory, w którym wyraziła swoją gotowość wprowadzenia wszelkich zmian do metody, którą kieruje i którą upowszechnia. Mając na względzie zaprezentowane przyczyny zgodziliśmy się zapoznać się dogłębnie i szczegółowo ze wszystkimi możliwymi aspektami nauczania prowadzonego przez Instytucję kierowaną przez dr Rivas Lacayo. W wyniku przeprowadzonych studiów możemy oświadczyć że:

1. DINAMICA MENTAL METODO SILVA S.A. (Samokontrola Umysłu Metodą Silvy S.A.) jest meksykańską spółką, która prowadzi na terenie Meksyku i Ameryki Centralnej kursy Samokontorli Umysłu Metodą Silvy. Spółka jest całkowicie niezależna od jakiegokolwiek przedsiębiorstwa zagranicznego, ze szczególnym uwzględnienem płaszczyzny ideologicznej. Została założona i jest kierowana i jest kierowana przez dr Rosę Argentina Rivas Lacayo.

2. Pomimo tego, że pan Jose Silva – twórca metody, o której mowa – w pewnych swoich publikacjach przedstawił twierdzenia pozostające w sprzeczności z wiarą katolicką. to techniki metodologiczne wykorzystywane w Meksyku i Ameryce Centralnej nie są powiązane z tymi twierdzeniami i ich stosowanie w niczym nie zagraża wiernym. Wspomniane techniki są całkowicie pozbawione jakiegokolwiek kontestu religijnego, opierają się na zasadach naturalnych i zmierzają do pełniejszego, duchowego i fizycznego rozwoju człowieka, a ich skuteczność potwierdza współczesna nauka. Ponadto możemy stwierdzić, że treści Samokontroli Umysłu Metodą Silvy nie są powiązane z osobistymi poglądami filozoficznymi Jose Silvy, przed którymi ostrzegał nasz list duszpasterski.

3. Dr Rosa Argentina Rivas Lacayo rozpoczynając w 1972 roku swoją działalność na terenie Meksyku i Ameryki Centralnej, zaadaptowała Metodę Silvy do wartości społeczno – kulturowych naszych krajów, ponieważ nie akceptowała treści ideologicznych ani osobistych przekonań pana Jose Silvy. Ponadto stwierdziliśmy, że chociaż wspomniane kursy nie poruszają zagadnień związanych z żadną konkretną religią, poniważ są otwarte na wszelkie wiary i darzą je jednakowym szacunkiem, to dr Rivas Lacayo zarówno w ramach prowadzonych kursów Metody Silvy jak i podczas własnych wykładów, z których sprzedawana jest na kasetach magnetofonowych, opowiada się za podstawowymi watrościami naszej religii.

4. Wiele osób za środowisk kościelnych uczestniczyło w kursach prowadzonych przez dr Rivas Lacayo i jej współpracowników. Są to osoby posiadające gruntowne wykształcenie teologiczne i będące ważnymi autorytetami moralnymi, więc ich wkład w prowadzone przez nas badania potraktowany został z należytą wagą.

5. Ze względu na fakt przedstawienia przez pana Jose Silvę w niektórych z opublikowanych przez niego książek poglądów niezgodnych z wiarą katolicką pani Rivas Lacayo, kierując sie chęcią uniknięcia możliwych nieporozumie wśród wiernych, chociaż mogłoby to być dla niej bardzo niekorzystne ze względu na znak handlowy znany na całym świecie, w duchu pokory i prostoty oraz w zgodzie z katolickim sumieniem wyraża gotowość zmiany nazwy metody wykorzystywanej w Meksyku, aby nie powodować ewentulanych wątpliwości wśród wiernych. Jak podkreśla, dla niej samej oraz dla jej współpracowników najważniejsze jest dawanie wiedzy uczestnikom kursów, nawet jeżeli wymagałoby to zmiany nazwy mogącej wzbudzić wątpliwości.

6. Z tego powodu kursy Metody Silvy w Meksyku i Ameryce Centralnej prowadzone będą pod nazwą KURSY SAMOKONTORLI UMYSŁU – przez spółkę pod firmą LATYNOAMERYKAŃSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU LUDZKIEGO S.C. (Asociajón Latinoamericana de Desarollo Humano S.C.), której Prezesem jest dr ROSA ARGENTINA RIVAS LACAYO.

7. Uwzględniając wszystkie powyższe rozważania oświadczamy, że kursy SAMOKONTROLI UMYSŁU w formie prowadzonej w Meksyku i Ameryce Centralnej pod kierunkiem DR ROSY ARGENTINA RIVAS LACAYO nie zawierają żadnych treści sprzecznych z nauką katolicką i w związku z tym katolicy mogą w nich uczestniczyć bez żadnej obawy i w spokoju sumienia.

8. Życzymy dr Rivas Lacayo i jej współpracownikom, aby kontynuowali swoje dzieło w zgodzie z watrościami i zasadami wiary Chrystusowej, jak przystoi wyznawcom naszej wiary, w duchu solidarności z braćmi, którym w ciężkich czasach kryzysu i zwątpienia dają przez swoją naukę motywację do samodoskonalenia i wiarę w naturalne możliwości dane nam przez Boga.

Zwaracam się z prośbą o odpowiednie rozpowszechnianie naszych wyjaśnień w parafiach naszej Archidiecezji, tak aby wierni zostali z nimi zapoznani i abyśmy w przyszłości uniknęli niepotrzebnych nieporozumień. Podobnie zwracam się do środków masowego przekazu, aby z tych samych przyczyn podały do wiadomości publicznej nasze stanowisko dotyczące Samokontroli Umysłu Metodą Silvy zawarte w tym liście duszpasterskim.

Z duszpasterskim błogosławieństwem

/ – / ALBERTO RIVERA CARRERA
ARCYBISKUP PRYMAS MEKSYKU

Meksyk – Tenochitilán, 28 stycznia 1997 roku”

Z poważaniem,
Marian Jeżewski
wykładowca MS-Polska”

 

W internecie dostępne są również wersje graficzne:

 

Kolejny artykuł na temat Silvy

 

„Z metody silvy korzystają miliony osób na całym świecie. Z pożytkiem dla zdrowia i urody, nauki i portfela, pamięci i kreatywności. To działa!

Meksykanin José Silva zaczął w latach 40. ubiegłego wieku badać możliwości umysłu, by pomóc w nauce swoim dzieciom. Opracował metodę prostą, przyjemną w użyciu i przydatną we wszystkich obszarach życia. Pomaga pozbyć się bezsenności, nadwagi i niepożądanych nawyków, poprawić pamięć i koncentrację, budzić się bez pomocy budzika, kontrolować ból, łatwiej osiągać cele, wreszcie poprawiać stan zdrowia (również innych osób). Rzecz polega na samokontroli umysłu, pełniejszym korzystaniu z jego potencjału. Nie od dziś wiadomo, że wykorzystujemy go w bardzo ograniczonym zakresie – mówi się o 2–10 procentach. Tyle że – dodają badacze – te 10 procent dotyczy osób uważanych powszechnie za geniuszy.”

Czytaj dalej na www.zwierciadlo.pl >>>

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Królicki

Polecam również zapoznać się z sylwetką wykładowcy Prof. dr hab. inż. Zbigniewem Królickim.

Przykładem możliwości jakie daje wiedza z kursów metody Silvy może być właśnie ten wykładowca. Mówi to o wiele więcej niż nie jeden opis całego kursu. 

„Zbigniew Królicki jest pracownikiem naukowym Politechniki Wrocławskiej zajmującym się techniką niskich temperatur oraz niekonwencjonalnymi źródłami energii. W dziedzinach tych ma ponad 150 publikacji krajowych i zagranicznych.

Szerszemu ogółowi znany jest jako publicysta, autor i popularyzator radiestezji, chińskiej sztuki aranżacji przestrzeniFeng Shui, medycyny holistycznej i różnych form terapii naturalnej, a przede wszystkim propagator metod i technik rozwijających potęgę myśli, woli i sugestii doskonalących umysł człowieka – metod umożliwiających normalnym ludziom dostęp do intuicyjnych, paranormalnych informacji i umiejętności.”

Czytaj dalej na www.metodasilvy.pl >>>

Metoda Silvy – czy warto?

Uważam że również warto przeczytać artykuł Mariusza Gajewskiego z Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji. Każda opinia się liczy:)

„Techniki samouzdrawiania i samokontroli umysłu metodą Silvy propagowane są jako skuteczna metoda na osiągnięcie szczęścia, zdrowia i sukcesu w życiu osobistym. Tymczasem metoda Silvy stanowi swoiście utopijną propozycję na lepsze jutro. Jej autor wyprowadza ludzi na bezdroża parapsychologii i medycyny niekonwencjonalnej, gdzie właściwie wszelkie wartości mieszają się, gdzie trudno oddzielić prawdę od kłamstwa, marzenia od rzeczywistości.”

Czytaj dalej na www.psychomanipulacja.pl >>>

Opis metody Silvy

„Metoda Silvy – wymyślona w 1944 roku przez José Silvę metoda pracy z umysłem, bazująca na wizualizacjach po sprowadzeniu fal mózgowych do poziomu alfa lub theta. Dla wielu pozostaje kontrowersyjna, niektórzy wręcz ostrzegają przed jej wymiarem newage’owym czy satanistycznym (patrz w kontrowersjach niżej). Zbliżona w założeniach doNLP[potrzebne źródło].

Kurs Silvy obejmuje nauczenie się samoczynnego wprowadzania mózgu w stan alfa, oraz przedstawienie metod wizualizacji na tym poziomie. Stan alfa to specyficzny stan organizmu zbliżony fizycznie do momentu zasypiania znana tez pod nazwą REM [stan śnienia – szybkie ruchy gałek ocznych] czy też medytowania; metoda Silvy zakłada, że organizm w takim momencie jest naturalnie otwarty na komunikację świadomości z podświadomością i nadświadomością (ego, id i superego) i że będąc w takim stanie można przekonać samego siebie do zmiany zachowań, nastawienia do świata czy też postrzegania innych osób. Stan theta z kolei to stan głębszy od stanu alfa [wypadkowa fal mózgowych Theta], równoznaczny z głębszym snem – na tym poziomie komunikacja z własnymi poziomami świadomości jest jeszcze łatwiejsza i efekty uzyskiwane mogą byc bardziej spektakularne [kontrola fizycznych reakcji np bólu, krwawienia itp], ale też trudniej ją kontrolować. Programowanie własnego umysłu oraz kontrolowanie go w stanie alfa i theta możliwe jest w zasadzie dla każdego adepta kursu Metody Silvy.

Metody Silvy nie można uznać za ściśle naukową, jako że nie bazuje na jednolitej teorii wpływu na umysł, a raczej podaje techniki, dzięki którym można uzyskać większy lub mniejszy wpływ na własne życie. Prowadzący kursy podkreślają, że ważne jest wypracowanie własnych technik, jako że każdy w inny sposób podatny jest na konkretny sposób i inne są efekty dla różnych jednostek.”

Czytaj dalej na www.wikipedia.org >>>