Sumienie w chrześcijaństwie?

Kiedyś znalazłem podział trójjedność wg chrześcijaństwa, mówiący:

  • Sumienie – jest odpowiednikiem podświadomości / Niższego Ja
  • Człowiek – jest odpowiednikiem świadomości / Średniego Ja
  • Dusza  – jest odpowiednikiem nadświadomości / Wyższego Ja

Dziś znalazłem artykuł mówiący:

„Sumienie jest siedzibą Ducha Świętego i jest jedną z trzech funkcji ducha człowieka, obok podświadomości i nadświadomości.
Popatrz „Struktura ducha człowieka”
Te trzy funkcje ducha są znacznie bardziej aktywne aniżeli człowiek zdaje sobie z tego sprawę.
Człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest W nim duch, o ileż mniej zdaje sobie sprawę co się w jego duchu dzieje. To jest największą nędzą człowieka, że nie zdaje sobie sprawy jakie moce w nim działają i w jakim celu.”

Jak to w końcu jest? :)

Trójjedność Chrześcijańska – wersja Duch, Ciało i Dusza

Polecam artykuł!

„Człowiek stworzony na podobieństwo Boże, składa się z trzech zupełnie różnych natur, które można nazwać trójcą człowieczą: ciało, dusza i duch.
Podobieństwo człowieka do Boga ukryte jest w duszy i w duchu człowieka. Ciało bowiem wraz z jego całą naturą upodobnione jest do zwierzęcia co do budowy ciała jego i funkcji, co do zmysłowości cielesnej i co do instynktu.
Dusza człowieka jest pomiędzy dwiema mocami likwidującymi się wzajemnie. Jeżeli dusza skłania się ku żądzom cielesnym to automatycznie odrzuca żądze duchowe i odwrotnie. Aby oddac sie żądzom duchowym, dusza musi stawiać opór żądzom cielesnym. „

Czytaj dalej na http://zbawienieiwiara.com/dusza_czlowieka.html >>>

Huna i Freud – porównanie modeli Trójjedności

Polecam przemyśleć :)

„Psychologia huny różni się znacznie od psychologii klasycznej. Ale znacznie ważniejsze od różnic są łączące je podobieństwa, które wskazuj ą na łączące wszystko bezpośrednie doświadczenia. Porównanie huny i założeń współczesnej psychologii może rzucić trochę światła na nasze ukryte ja i sposoby efektywnego wykorzystania go.

Najsłynniejszym teoretykiem zachodniej psychologii jest bez wątpienia Zygmunt Freud. Tak samo jak kahuni podzielił on umysł ludzki natrzy części nadając im nazwy id, ego superego. Pomimo że znaczenia tych trzech terminów nie do końca odpowiadają określeniom używanym przez kahunów, to jednak wykazują one dosyć dużo podobieństw.”

Czytaj dalej na http://zenforest.wordpress.com/2008/01/09/huna-i-freud/ >>>

Trójjedność w starożytnym egipcie!

„Egipcjanie wierzyli, że człowiek za życia i po śmierci składa się z różnych elementów.
trzy z nich były bytami duchowymi, tzw.duwzami ba, ka i ach.
o osobowości człowieka świadczyły jeszcze trzy inne formy duchowe: imię, cień i serce. Jedynie ciało człowieka było czymś materialnym , dostępnym zmysłom.

Dusze BA ,KA, ACH

BA– Dusza BA mogła spożywać ofiary i porozumiewać się s innymi duszami. Był to rodzaj słonecznej duszy, która łączyła zmarłego z Bogirm Re. Byt ten opuszczał ciało w chwili śmierci i wracał do niego po przeprowadzeniu mumifikacji. Istotną cechą Ba była zdolność do przybierania różnych postaci i poruszania się.

KA- Dusz Ka ukazywano jako idealny i pozbawiony wad sobowtór człowieka. Była to siła witalna istoty lludzkiej, charakteryzująca wię samymi dobrymi cechami. KA nie umierało w chwili śmierci fizycznej, tylko usypiało na chwilę, a pózniej wracało do właściwego sobie stanu wiecznotrwałego bytu.

ACH- Po pomyślnym przebyciu Sądu Ozyrysa zmarły stawał się ACH- świetlistą nieśmiertelną duchową formą Wielkiego Boga stwórcy. To właśnie duchy świetlane ach zamieszkiwały na polach jaru. Ach mogły powracać na ziemię i przybierając formę mterialną, oddziaływać na ludzkie losy, poniewż znane im były dogłębnie wszelkie formuły magiczne i rytułały.”

 

Źródło: http://natropieegiptu.bloog.pl/id,4933718,title,Religia-Duch-KA-BA-i-ACH,index.html?_ticrsn=3&ticaid=6d0f0

„Człowiek jest istotą duchową i funkcjonuje na 3 poziomach”

Bogaty artykuł o trójjedności, typu „Świadomość, podświadomość i nadświadomość tworzą razem JAŹŃ.”

Świadomość

  • Umożliwia funkcjonowanie w świecie ludzkim, w teraźniejszości, a także zbieranie informacji i komunikowanie się z innymi.
  • Jest jednak ograniczona, gdyż zdolna jest skupiać się tylko na około siedmiu rzeczach naraz, pomimo, że w każdej chwili odbieramy setki danych – resztę magazynuje podświadomość.
  • Na poziomie świadomym kreujemy siebie, swoje postawy, zmieniamy osobowość, decydujemy co chcemy robić, co przyjmujemy, a co odrzucamy.
  • Posiada wolną wole.”

Czytaj dalej na http://www.eioba.pl/a/3095/troista-struktura-umyslu-swiadomosc-podswiadomosc-i-nadswiadomosc >>>

TRZY POZIOMY UMYSŁU – Podświadomość, nadświadomość, świadomość

Świetny artykuł! – polecam!

TRZY POZIOMY UMYSŁU

 Umysł jest trójwymiarowy. Człowiek jako istota duchowa funkcjonuje na trzech poziomach: świadomym, podświadomym i nadświadomym. Wszystkie poziomy tworzą uzupełniającą się całość, a każdy z nich odgrywa swoistą rolę.

Podświadomość, nadświadomość i świadomość tworzą jaźń.

  • Świadomość to praca w częstotliwościach Beta,
  • podświadomość – częstotliwości Alfa,
  • nadświadomość – wysokie częstotliwości Teta.

Faza głębokiego snu (nieświadomość) – częstotliwości Delta.

Czytaj dalej na http://www.eioba.pl/a/22c9/podswiadomosc-nadswiadomosc-swiadomosc >>>

Potęga nadświadomości

Krótki ale treściwy artykuł o Nadświadomości autorstwa Mikołaja Łagowskiego – Polecam!

„Nadświadomość to źródło kreatywności, inspiracji, motywacji i ekscytacji odczuwanych przy nowym pomyśle, odpowiada też za wynalazki i przełomy w nauce. Gdy nadświadomość pracuje nad celem ma dostęp do wszystkich informacji z Twojej podświadomości. Odróżnia prawdę od fałszu. Nadświadomość działa bez przerwy i bez udziału świadomości. Reaguje na pozytywne afirmacje.

Nadświadomość działa najlepiej gdy Twoja świadomość jest w 100% skoncentrowana na celu oraz wtedy, gdy świadomość jest zajęta zupełnie czymś innym. Jak zmusić ją do pracy? Zdefiniuj problem, zbierz jak najwięcej informacji poszukując aktywnie odpowiedzi, spróbuj świadomie rozwiązać problem, jeśli się nie uda powierz problem nadświadomości i wyrzuć go z umysłu a świadomość niech zajmie się czymś innym.”

Czytaj dalej na http://najbogatsi.pl/index.php?dz=artykuly&id=60 >>>